Menu

Asianajajan apu usein tarpeen


minusta

Asianajajan apu usein tarpeen

Mistä tietää onko omalle kohdalle sattunut vastoinkäyminen sellainen, joka edellyttää asianajajan puoleen kääntymistä? Tähän saa nopeasti ja helposti vastauksen soittamalla asianajajien maksuttomaan palvelupuhelimeen. Rakentavan puhelun aikana asian pääkohdat selkeytyvät samalla soittajallekin. Tervetuloa blogitekstien pariin perehtymään asianajajien monipuoliseen maailmaan. Asianajaja ei vain selvitä henkirikoksia ja ryöstöjä, vaikka sellaisen kuvan voi saada elokuvien ja kirjojen pohjalta. Todellisuudessa asianajajan tehtäväkirjo on valtavan laaja. Yksittäinen asianajaja erikoistuu usein muutamaan tehtäväalueeseen. Ennen kuin ottaa yhteyttä asianajajaan, tulee varmistaa, että ongelman aihepiiri on hänen erikoisosaamistaan. Tavallisissa elämäntilanteissa yleisiä aihealueita ovat perunkirjoitukset ja erilaiset sovittelutehtävät. Harva tulee ajatelleeksi, että vaikkapa naapurin kanssa käytävään rajariitaan voisi olla hyvä teettää sovitteluratkaisu asianajajan toimesta. Tällainen ratkaisu on hinnaltaan edullinen ja ennaltaehkäisee riidan paisumista sekä asioiden monimutkaistumista. Antoisia lukuhetkiä blogin parissa.

arkisto

Testamentti asiantuntijan laadittavaksi

Jokainen voi halutessaan tehdä kirjallisen asiakirjan, jossa esittää määräyksen, kenelle omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen. Tämä on nimeltään testamentti. Historian vanhimpana testamenttina pidetään Egyptin faarao Khafren pojan Nekuren testamenttia vuodelta 2061 ennen ajanlaskun alkua. Sen voi lukea hautakammion seinästä. Testamenttien laatiminen yleistyi antiikin Roomassa muutaman sata vuotta ennen ajanlaskun alkua, mistä lähtien voidaan sanoa tavan vakiintuneen kulttuuriin. Perussäännöt Jos henkilöllä on lapsia, pääsääntö Suomessa on, että puolet hänen omaisuudestaan eli niin sanottu lakiosa siirtyy automaattisesti tasapuolisesti lapsille eli rintaperillisille. lue lisää